ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศอบต.บาโงย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล รองปลัดอบต. ระดับ 6
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน
ในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่น
ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ระดับ 6
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล)

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย  มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่นในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ระดับ 6 (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 2364 คน   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
โทรศัพท์ 0-7325-1322, 0-7320-1181 โทรสาร 0-7325-1322
Copyright © 2010 WWW.BANGOY.GO.TH All right Reserved.